Du kan læse dig til meget, men
vores uddannelser
skal opleves

Hos os får du ikke bare en uddannelse - du får en uddannelse, der skal opleves.

Vi er en af Danmarks største maritime uddannelsesinstitutioner. Vi har over 750 studerende og ca. 70 dygtige medarbejdere. Vores uddannelser styrker dine faglige kompetencer og forbereder dig til din karriere på den bedst mulige måde. Men det er ikke blot en uddannelse med fagligheden i højsædet, det er også en uddannelse, hvor der er fokus på studiemiljøet.

Vores uddannelser er opbygget, så du kommer til at få ‘hands-on’-oplevelser med forskellige arbejdsopgaver. En uddannelse hos os er ikke bare bøger - det er relevant arbejdserfaring.

Har du en erhvervsuddannelse og skal på adgangskursus, så ansøg herunder:

Fornavn
Efternavn
E-mail
Telefonnummer

Oplev hverdagen

Et unikt studiemiljø med passion for uddannelsen

Du kan læse dig til meget, men vores uddannelser skal opleves

Hos os får du meget mere end blot en uddannelse. Du får også alt det, man ikke kan læse sig til; alt det, der står mellem linjerne. Du bliver klar til at opleve alt det, du endnu ikke har set.

Du møder nye mennesker, får nye venner og tætte relationer i et unikt studiemiljø, hvor alle er motiveret og drevet af det samme – nemlig passionen for uddannelsen.

Som studerende hos os bliver du en del af et helt unikt studiemiljø. Du kommer til at opbygge tætte relationer med de andre studerende, og der er en helt unik uformel tone mellem de studerende og underviserne.

Du har også adgang til alle faciliteterne, og du kan benytte dem, lige når det passer dig.

Vi hører tit vores studerende sige, at du som studerende på SIMAC bliver en del af en lille familie.

Få et indblik i, hvordan
studiemiljøet på SIMAC er

Som maskinmester får du en teknisk lederuddannelse

Maskinmesteruddannelsen er uddannelsen for dig, der gerne vil tilegne dig en række stærke faglige kompetencer inden for bl.a. maskin- og el-teknik, automation, sprog, jura eller management. Vi uddanner både maritime og landbaserede maskinmestre, og du er således ikke bundet til en bestemt stilling efter endt uddannelse.

Som maskinmester vil du arbejde med teknisk drift og ledelse. Det betyder, at du kommer til at stå for drift, optimering og vedligeholdelse af komplicerede maskiner og anlæg, hvilket både kan være til lands og til søs. Som leder er det vigtigt, at du har et stærkt fagligt grundlag, da dine ansvarsområder påvirker resten af arbejdspladsen - kvaliteten og sikkerheden skal være i top, før arbejdsmiljøet er optimalt.

Hvis du vil i søpraktik, skal du indgå en uddannelsesaftale med et godkendt rederi, inden du påbegynder uddannelsen.

Læs mere på simac.dk

Få kompetencer til at sejle alle verdens skibe som skibsfører

Skibsføreruddannelsen er til dig, der er interesseret i at sejle de helt store skibe. Som skibsfører har du mulighed for at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Ud over at lede selve mandskabet er du som skibsfører leder af den virksomhed, som et skib også er – med deraf følgende ansvar for planlægning af sejladsen, sikkerhed og materiale, administrative opgaver m.m.

Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du i forbindelse med afslutningen på dit studie får dit sønæringsbevis. Du kan sejle i Danmark eller hele verden og arbejde i handelsflåden, på færgeoverfarter eller i rederier. Du kan også vælge en lederkarriere på land, f.eks. i det private erhvervsliv.

Læs mere på simac.dk

Som skibsofficer kan du både arbejde som skibsfører og maskinmester.

Som skibsofficer får du en ”dobbelt (dual) uddannelse”, så du både kan arbejde som skibsfører og maskinmester. Du har et stort indblik i, hvordan hele skibet fungerer, hvilket er en fordel i dit daglige arbejde. Få uddannelser giver så bred en viden, som den du får med en uddannelse som skibsofficer.

De særlige kvalifikationer gør dig attraktiv for virksomheder både i Danmark og i udlandet, og du kan søge mange forskellige job både til søs og i land. Det er en meget stærk uddannelse, der giver en bred ekspertise i moderne skibsdrift, og du vil blive en meget attraktiv arbejdskraft både i land i Det Blå Danmark og om bord på skibene.

Læs mere på simac.dk

Krav til optagelse

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau - f.eks. adgangskursus).

Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser - uanset linje:

Studentereksamen (STX)
HF-kursus
HTX
HHX
EUX

Du kan også have gennemført en erhvervsuddannelse. Alle med et svendebrev kan søge ind på maskinmesteruddannelsen, skibsføreruddannelsen og skibsofficersuddannelsen, og en lang række af de tekniske erhvervsuddannelser giver merit. Det betyder, at du kan springe Værkstedsskolen over. Kontakt SIMAC for at høre om dine merit-muligheder. Hvis du har svendebrev men mangler de fire enkeltfag, kan du opnå disse ved tilmelding til adgangskurset.

Har du en meritgivende erhvervsuddannelse, starter din uddannelse til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer med et 6 måneders adgangskursus, som også afholdes af SIMAC i samarbejde med SDU og Svendborg Erhvervsskole. Efter adgangskurset starter du på 4. semester af maskinmesteruddannelsen eller 1. semester på skibsfører- eller skibsofficersuddannelsen.

Har du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse med følgende fag:

Matematik
Fysik eller kemi
Dansk
Engelsk

hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau, kan du starte direkte på 4. semester.

Har du relevant erhvervserfaring, kan denne i nogle tilfælde give dig adgang til uddannelserne. SIMAC udfærdiger her en realkompetencevurdering. Kontakt SIMAC for yderligere information.